ENT Environment and Management i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) organitzem la desena sessió de la Taula per a l’aplicació de solucions basades en la naturalesa (SbN) i infraestructura verda (IV) a la regió urbana de Barcelona. La trobada tindrà lloc el dimecres 11 de desembre (9:15-13:35h.) a Barcelona, a la Sala Marie Curie del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).
La trobada se celebra en el marc dels projectes NATURVATION (NATure-based Urban innoVATION) i ENABLE (Enabling Green And Blue Infrastructure Potential In Complex Social-Ecological Regions) dels programes Horizon 2020 i BiodivERsA de la Comissió Europea. Aquests projectes comparteixen com a objectiu principal estudiar la infraestructura verda com a solució basada en la naturalesa (Nature-based solution – NBS) per afrontar diversos reptes urbans, tant a escala metropolitana com municipal. En ambdós projectes, la metròpoli de Barcelona forma part dels casos d’estudi seleccionats.
Aquest esdeveniment es centrarà en la presentació de projectes i estudis recents, així com en la realització d’un taller sobre solucions basades en la naturalesa i infraestructura verda per a la infància.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Més informació sobre el projecte H2020 Naturvation[/link]ENT Environment and Management y el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) organizamos la décima sesión de la Mesa para la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza (SBN) e infraestructura verde (IV) en la región urbana de Barcelona. El encuentro tendrá lugar el miércoles 11 de diciembre (9: 15-13: 35h.) en Barcelona, ​​en la Sala Marie Curie del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB).
El encuentro se celebra en el marco de los proyectos NATURVATION (NATure-based Urban innoVATION) y ENABLE (Enabling Green And Blue Infrastructure Potential In Complex Social-Ecological Regions) de los programas Horizon 2020 y BiodivERsA de la Comisión Europea. Estos proyectos comparten como objetivo principal estudiar la infraestructura verde como solución basada en la naturaleza (Nature-based solution – NBS) para afrontar diversos retos urbanos, tanto a escala metropolitana como municipal. En ambos proyectos, la metrópoli de Barcelona forma parte de los casos de estudio seleccionados.
Este evento se centrará en la presentación de proyectos y estudios recientes, así como en la realización de un taller sobre soluciones basadas en la naturaleza e infraestructura verde para la infancia.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Más información sobre el proyecto H2020Naturvation[/link]