El passat febrer anunciàvem que Ignasi Puig Ventosa (ENT) havia estat escollit per formar part del grup d’experts sobre temes d’adaptació al canvi climàtic que fa un seguiment del projecte LIFE CLINOMICS (“Fostering resilience. Oportunities and challenges of the local economy and society to adapt to climate change”).

El projecte segueix en curs i el proper 13 de juliol Ignasi Puig participarà a la segona sessió del grup d’experts assessors del projecte. La reunió tindrà lloc a la seu de la Diputació de Barcelona.

La Diputació de Barcelona és el beneficiari coordinador del projecte, que es desenvolupa a través de la Gerència de Serveis de Medi ambient des del juny de 2016. L’objectiu central de LIFE-CLINOMICS és augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies a través de la intervenció en tres tipus de territoris (Alt Penedès, les Terres de l’Ebre i el Montseny) i en tres activitats econòmiques significatives.

El projecte ha de servir per impulsar els acords sobre el clima de la Conferència sobre el Canvi Climàtic de París a partir de la col·laboració a llarg termini entre empresaris, sindicats, pagesos i sector financer i de les assegurances, a més de les associacions i les administracions locals. El projecte està liderat per la Diputació de Barcelona i compta amb un pressupost d’1 milió 400 mil euros, dels quals 835.000 provenen de la Unió Europea.