El passat febrer anunciàvem que Ignasi Puig Ventosa (ENT) havia estat escollit per formar part del grup d’experts sobre temes d’adaptació al canvi climàtic que fa un seguiment del projecte LIFE CLINOMICS (“Fostering resilience. Oportunities and challenges of the local economy and society to adapt to climate change”).
El projecte segueix en curs i el proper 13 de juliol Ignasi Puig participarà a la segona sessió del grup d’experts assessors del projecte. La reunió tindrà lloc a la seu de la Diputació de Barcelona.
La Diputació de Barcelona és el beneficiari coordinador del projecte, que es desenvolupa a través de la Gerència de Serveis de Medi ambient des del juny de 2016. L’objectiu central de LIFE-CLINOMICS és augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies a través de la intervenció en tres tipus de territoris (Alt Penedès, les Terres de l’Ebre i el Montseny) i en tres activitats econòmiques significatives.
El projecte ha de servir per impulsar els acords sobre el clima de la Conferència sobre el Canvi Climàtic de París a partir de la col·laboració a llarg termini entre empresaris, sindicats, pagesos i sector financer i de les assegurances, a més de les associacions i les administracions locals. El projecte està liderat per la Diputació de Barcelona i compta amb un pressupost d’1 milió 400 mil euros, dels quals 835.000 provenen de la Unió Europea.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]El pasado febrero anunciábamos que Ignasi Puig Ventosa (ENT) había sido elegido para formar parte del grupo de expertos sobre temas de adaptación al cambio climático que hace un seguimiento del proyecto LIFE CLINOMICS (“Fostering resilience. Oportunities and challenges of the local economy and society to adapt to climate change”).
El proyecto sigue en curso y el próximo 13 de julio Ignasi Puig participará en la segunda sesión del grupo de expertos asesores del proyecto. La reunión tendrá lugar en la sede de la Diputación de Barcelona.
La Diputació de Barcelona es el beneficiario coordinador del proyecto, que se desarrolla a través de la Gerencia de Servicios de Medio Ambiente desde junio de 2016. El objetivo central de LIFE-CLINOMICS es aumentar la resiliencia de las entidades locales mediterráneas a través de la intervención en tres tipos de territorios y en tres actividades económicas significativas.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]

Leave a Reply