Aquest mes de gener hem penjat nous continguts a l’Observatori de la fiscalitat dels residus. Concretament, hem introduït un apartat dedicat a diferents eines de fiscalitat dels residus: els sistemes de bonificació-penalització i els permisos d’abocament negociables. 

Els sistemes de bonificació-penalització (també anomenats bonus-malus o feebate en anglès, b/p d’ara endavant) consisteixen en l’aplicació de tarifes variables, bonificant o penalitzant (per exemple, als usuaris o als productors) d’un servei segons el comportament ambiental perseguit, prenent com a referència el comportament mitjà. Aquells amb un comportament ambiental millor que la mitjana reben una bonificació i aquells amb un comportament pitjor que la mitjana afronten una penalització.

En aquest sentit, s’ha afegit un cas d’ineterès d’aquesta eina: la taxa de residus de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) cobra directament a domicilis i comerços la taxa en concepte de “Serveis de tractament de residus”, oficialment coneguda amb el nom de Taxa Metropolitana de Tractament i Deposició Final de Residus Municipals (TMTR). Una de les singularitats d’aquesta taxa és que entre 2004 i 2017 va comptar amb l’aplicació d’un sistema de bonificació-penalització, que establia una discriminació en la quota a pagar pels residents i activitats en funció dels resultats de generació i recollida selectiva de residus de cada municipi.

Els programes de Permisos d’Abocament Negociables (més coneguts com Landfill Allowance Trading Schemes – LATS) són una eina concebuda per reduir la quantitat de residus municipals (RM) enviats a abocadors de manera cost-eficient. Segueixen una lògica semblant als programes de permisos de contaminació negociables.
Els permisos d’abocament són distribuïts per l’administració pública (normalment organismes nacionals o regionals) a Entitats Locals (EL), i aquestes poden intercanviar-los entre elles. Les Entitats Locals que no facin ús de la totalitat dels seus permisos poden optar per vendre o transferir aquest excés de permisos a altres, aconseguint així la forma més econòmicament eficient de distribuir els permisos. La distribució de permisos es pot realitzar de manera gratuïta o a través d’una subhasta.

L’Observatori va nèixer el passat novembre de 2018 amb la voluntat de realitzar un seguiment continuat dels instruments de fiscalitat dels residus dins de l’estat espanyol. L’objectiu de la Fundació ENT és impulsar la utilització de les eines fiscals per finançar i incentivar una millor gestió dels residus.

Web de l’Observatori