L’Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) ha concedit a Ignasi Puig (Fundació ENT) el projecte d’investigació “La efectividad de los impuestos sobre la contaminación atmosférica en España”. El projecte realitza un estudi comparatiu dels impostos autonòmics existents a l’Estat, tractant d’analitzar la incidència que hagin pogut tenir. Així mateix, es discuteixen les possibilitats de la seva reforma en base al dret comparat i els límits de la normativa comunitària, la possible generalització d’aquests impostos a altres comunitats autònomes, així com les seves possibilitats d’harmonització.