La Fundació ENT i l’Associació de Naturalistes de Girona han estat seleccionades en la convocatòria de Subvencions a associacions i  fundacions del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament de projectes d’educació i sensibilització ambiental duts a terme en règim de col·laboració, per realitzar el projecte: “L’economia socioambiental i solidària com a eina de conservació i valoració dels serveis ambientals dels ecosistemes”.

El projecte té com a objectiu posar en valor el vincle entre l’Economia Socioambiental i Solidària (ESAS) i la conservació dels serveis ambientals dels ecosistemes en entorns rurals i naturals. S’analitzaran diverses inicitives de l’ESAS que contribueixen a conservar i posar en valor els serveis ambientals que ofereixen els ecosistemes, fent especial èmfasi en casos en que es generi una sinèrgia entre conservació i protecció dels ecosistemes i manteniment de l’activitat econòmica. La difusió de les experiències seleccionades i el seu vincle amb la conservació del serveis ambientals es realitzarà a partir d’audiovisuals i fitxes de cada experiència, i es difondran a través d’una campanya 2.0 (xarxes socials i blog) pròpia. Per assolir un major impacte i mantenir l’acció de difusió en el futur, el blog i els seus continguts s’allotjarà en un web específic, amb vincles des del web de la Fundació ENT i de l’Associació de Naturalistes de Girona promovent vincles amb entitats que fomenten aquests models econòmics.