Aquesta setmana l’Instituto de Estudios Fiscales ha confirmat a la Fundació ENT l’assignació d’un nou projecte sobre la “Fiscalidad del Vehículo Eléctrico en España”. El projecte finalitzarà al maig de l’any vinent.

El vehicle elèctric està cridat a introduir-se de manera significativa en el parc d’automòbils en els propers cinc anys. Donada la importància del sector transport pel que fa a la seva contribució en el consum de combustibles fòssils com en l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, el Pla d’Estalvi i Diversificació Energètica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, ha situat la introducció d’aquest tipus de vehicle entre les accions més rellevants. Així, es preveu que el 2020 un 10% del parc automobilístic estigui format per aquests vehicles, que sumarien dos milions i mig d’unitats segons l’estimació del Ministeri.

El projecte atorgat per l’Instituto de Estudios Fiscales a l’investigador Sergio Sastre de la Fundació ENT, pretén analitzar les eines legals per regular la fiscalitat del vehicle elèctric a l’estat. Aquestes eines són clau a curt termini, ja que és previsible que es doni una certa substitució del consum de combustibles cap a l’electricitat que tindrà efectes sobre l’Impost especial sobre hidrocarburs, així com sobre l’Impost sobre l’electricitat. El projecte estudiarà els escenaris de recaptació per aquests impostos així com els efectes sobre el mix elèctric i l’encaix fiscal de les futures “electrolineres” per elaborar propostes de millora a nivell legal i tributari que puguin evitar possibles efectes no desitjats.