Després d’un primer projecte que analitzava la situació i potencialitats de desenvolupar l’economia blava a Barcelona, recentment ENT ha iniciat un nou projecte en aquesta mateixa direcció. Aquest cop es base en recolzar la implementació l’estratègia d’economia blava a la ciutat de Barcelona, facilitant anàlisis específiques. Aquest mes d’abril, l’Ajuntament de Barcelona n’ha fet la primera presentació pública.
L’objectiu de l’estratègia és desenvolupar el potencial de l’Economia Blava a Barcelona, afavorint especialment les activitats que tinguin com a eix d’innovació la sostenibilitat i la tecnologia, perquè sigui un vector de desenvolupament a la ciutat i, alhora, eix vertebrador del seu litoral. L’estratègia també contemplarà accions per promoure i visibilitzar el sector, tant a escala local com internacional, per posar en valor els actius de la ciutat i les oportunitats que genera. El sector actualment ocupa uns 15.000 llocs de treball i genera 3.750 milions d’euros de facturació anual, representa un 4,3% del PIB de la ciutat i un 1,4% de l’ocupació. A llarg termini, la voluntat és posicionar Barcelona com un referent en activitat econòmica i talent al voltant de l’Economia Blava a Europa i al Mediterrani.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]

Después de un primer proyecto que analizaba la situación y potencialidades de desarrollar la economía azul en Barcelona, ​​recientemente ENT ha iniciado un nuevo proyecto en esta misma dirección. Esta vez se base en apoyar la implementación de la estrategia de economía azul en la ciudad de Barcelona, ​​facilitando análisis específicos. Este mes de abril, el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho la primera presentación pública.
El objetivo de la estrategia es desarrollar el potencial de la Economía Azul en Barcelona, ​​favoreciendo especialmente las actividades que tengan como eje de innovación la sostenibilidad y la tecnología, para que sea un vector de desarrollo en la ciudad y, al mismo tiempo, eje vertebrador de su litoral. La estrategia también contemplará acciones para promover y visibilizar el sector, tanto a nivel local como internacional, para poner en valor los activos de la ciudad y las oportunidades que genera. El sector actualmente ocupa unos 15.000 puestos de trabajo y genera 3.750 millones de euros de facturación anual, representa un 4,3% del PIB de la ciudad y un 1,4% del empleo. A largo plazo, la voluntad es posicionar Barcelona como un referente en actividad económica y talento alrededor de la Economía Azul en Europa y en el Mediterráneo.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]