Després d’un primer projecte que analitzava la situació i potencialitats de desenvolupar l’economia blava a Barcelona, recentment ENT ha iniciat un nou projecte en aquesta mateixa direcció. Aquest cop es base en recolzar la implementació l’estratègia d’economia blava a la ciutat de Barcelona, facilitant anàlisis específiques. Aquest mes d’abril, l’Ajuntament de Barcelona n’ha fet la primera presentació pública.
L’objectiu de l’estratègia és desenvolupar el potencial de l’Economia Blava a Barcelona, afavorint especialment les activitats que tinguin com a eix d’innovació la sostenibilitat i la tecnologia, perquè sigui un vector de desenvolupament a la ciutat i, alhora, eix vertebrador del seu litoral. L’estratègia també contemplarà accions per promoure i visibilitzar el sector, tant a escala local com internacional, per posar en valor els actius de la ciutat i les oportunitats que genera. El sector actualment ocupa uns 15.000 llocs de treball i genera 3.750 milions d’euros de facturació anual, representa un 4,3% del PIB de la ciutat i un 1,4% de l’ocupació. A llarg termini, la voluntat és posicionar Barcelona com un referent en activitat econòmica i talent al voltant de l’Economia Blava a Europa i al Mediterrani.