El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha contractat ENT un projecte per a la millora de l’eina per al càlcul de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) en l’avaluació de plans urbanístics.

El projecte té l’objectiu d’adaptar l’eina d’avaluació d’emissions creada pel propi Departament fa uns anys per a que incorpori nous aspectes (com per exemple l’avaluació de les emissions de les zones industrials i de serveis) i perquè sigui aplicable també al planejament derivat (PPUs i PMUs). El resultat del projecte serà una nova eina d’avaluació d’emissions que es posarà a disposició dels equips d’avaluació ambiental de plans urbanístics.