La gran preocupació sobre la situació que actualment estan patint els medis marins del mar Mediterrani es veu agreujada per la poca repercussió social de la problemàtica. En aquest sentit, des d’ENT iniciarem un projecte que té per objectiu la creació de diversos mitjans i eines per difondre l’existència de diferents problemes ambientals a les nostres costes i que aquests arribin al màxim de gent possible.
Fent servir diferents recursos com un recull d’informació científica i experta sobre la matèria, es vol avançar cap a una major conscienciació social que es tradueixi en una nova legislació més ecològica i social. L’objectiu final persegueix la millora de tots els ecosistemes del gran patrimoni natural que és el Mediterrani i la seva biosfera, així com la millora de tots els elements que hi conviuen directa o indirectament.
El projecte, titulat “Pesca i medi marí a la Mediterrània espanyola” finalitzarà el juliol de 2021 i serà conduït per l’estudiant Marc Zea, que realitza un internship a la Fundació ENT.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]La gran preocupación sobre la situación que actualmente está sufriendo el medio marino mediterráneo se ve agravada por la poca repercusión social de la problemática. En este sentido, desde ENT iniciaremos un proyecto que tiene por objetivo la creación de diversos medios y herramientas para difundir la existencia de diferentes problemas ambientales en nuestras costas y que estos lleguen al máximo de gente posible.
Utilizando diferentes recursos como una recopilación de información científica y experta sobre la materia, se quiere avanzar hacia una mayor concienciación social que se traduzca en una nueva legislación más ecológica y social. El objetivo final persigue la mejora de todos los ecosistemas del gran patrimonio natural que es el Mediterráneo y su biosfera, así como la mejora de todos los elementos que conviven directa o indirectamente.
El proyecto, titulado “Pesca y medio marino en el Mediterráneo español” finalizará en julio de 2021 y será conducido por el estudiante Marc Zea, que realiza un internship en la Fundació ENT.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]