La Fundació ENT, conjuntament amb ACR+, hem guanyat la licitació per a impartir el bloc sobre gestió de residus sòlids municipals en el marc del programa formatiu que la xarxa MedCities oferirà als seus membres en matèria de gestió dels residus municipals, gestió mediambiental, eficiència energètica i mobilitat.