Skip to main content

Aquest mes de maig hem iniciat el projecte “Assistència tècnica per a l’elaboració d’una diagnosi d’identificació d’oportunitats de bioeconomia circular en la compra pública verda”, encarregat a ENT per part del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Es tracta de realitzar una diagnosi d’identificació i anàlisi de bones pràctiques de compra pública de biomaterials i bioproductes en el marc de la bioeconomia circular. El projecte inclourà la identificació de bones pràctiques dutes a terme per la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, així com una recerca de bones pràctiques a nivell internacional i una selecció de 8 experiències d’especial interès que s’analitzaran detalladament per tal de facilitar-ne la seva reproducció.