Ja està disponible el nou número de la revista Ecología Política, que coeditem la Fundació ENT. El número 65, es titula “Transiciones energéticas” i es pot adquirir en paper o online (en format pdf o epub).

Aquest número analitza els consensos hegemònics de la transició energètica; és a dir, aquells centrats en la defensa dels mercats de carboni, desinversió i desfosilització, així com en les inversions massives en alternatives energètico-tecnològiques. Aquestes propostes, però, aprofundeixen les desigualtats, la pressió i la violència sobre la vida dels pobles i la natura. No en va, una transformació socioecològica requereix el decreixement urgent de l’economia del Nord Global, juntament amb l’enfortiment de la presa de decisions dels pobles i les comunitats sobre els seus territoris.

La lectura d’aquest número ens permet aprofundir les disputes sobre els consensos hegemònics de la transició energètica amb una mirada íntegrament des del Sud Global i la seva diversitat, permetent-nos traçar camins per a altres transicions energètiques.

Ecologia Politica_Transiciones energeticas_portada