Ja està disponible el nou número de la revista Ecología Política, que coeditem la Fundació ENT. El número 66, es titula “Crisis ecológica y pérdida de biodiversidad” i es pot adquirir en paper o online (en format pdf o epub).

Aquest número d’Ecologia Política posa el focus en la pèrdua de biodiversitat i aborda moltes de les seves ramificacions. «Crisis ecológica y pérdida de biodiversidad» analitza des de com incorporar les comunitats indígenes i el món rural en l’expansió d’àrees protegides, fins a l’amenaça de la bioenginyeria, passant per la denúncia dels mecanismes de compensació i un sistema agroalimentari responsable de la majoria de la pèrdua de biodiversitat global.