Aquest número de la revista Ecologia Política, titulat “Pandèmies i crisi civilitzatòria”, ens permet visibilitzar les pandèmies des d’una doble perspectiva: tant la de malalties que s’expandeixen pel territori, com la metafòrica, que descriu les lògiques de poder que es desenvolupen sota les narratives del capitalisme. Així, el número detalla la relació intrínseca entre la insostenibilitat del sistema econòmic i la destrucció de la vida, però també dóna espai al desenvolupament d’estratègies i experiències col·lectives que s’enfronten a les dinàmiques del capital en temps de pandèmia.