ENT presenta l’informe “IDENTIFICACIÓ DELS USUARIS EN LA RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS EN CONTEXTOS AMB ALTA DENSITAT DE POBLACIÓ”.

L’informe pretén proporcionar a les autoritats locals, especialment en un context d’alta densitat, més informació sobre aquests sistemes i descriure els passos bàsics necessaris per a la seva implementació. L’informe conté informació detallada de les tecnologies presents al mercat, rangs de costos unitaris, els aspectes a tenir en compte per assolir els objectius de recollida selectiva i reciclatge europeus, així com també set casos d’estudi a nivell català, estatal i internacional.

Aquest informe es va preparar originalment en el marc del projecte europeu “Circular Design. Learning for Innovative Design for Sustainability” (març-juny de 2018) coordinat per la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) sota la supervisió de l’ENT i posteriorment finalitzat i completat per ENT.

Accés a l’informe