La Fundació ENT estem realitzant un estudi encarregat per Amigos de la Tierra en col·laboració amb Aiguasol que acabarà a finals d’any. L’estudi s’anomena “Avaluació energètica, econòmica i ambiental d’un objectiu vinculant com l’energia comunitària en el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) del Govern d’Espanya”.

L’objectiu de l’estudi és avaluar l’impacte de l’energia comunitària (autoconsum i comunitats energètiques) per 2030 a Espanya en termes macroeconòmics i ambientals, a través de la variació de diversos indicadors: producte interior brut (PIB), consum, inversió , despesa pública, exportacions, importacions, producció de diferents sectors econòmics i ocupació associada, variació de preus relatius, així com emissions de CO2 i altres indicadors ambientals.