L’Ajuntament de Saragossa ha encarregat a ENT un estudi preliminar sobre la viabilitat d’implantar al municipi la recollida selectiva i tractament diferenciat dels residus de matèria orgànica. Iniciat aquest novembre, l’estudi persegueix estudiar la viabilitat dels diferents possibles models en els diferents barris de la capital aragonesa, així com els resultats ambientals esperats i els seus costos. L’informe inclourà diversos exemples d’altres ciutats espanyoles i europees que hagin adoptat models que puguin resultar inspiradors per Saragossa.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]El Ayuntamiento de Zaragoza ha encargado a ENT un estudio preliminar sobre la viabilidad de implantar en el municipio la recogida selectiva y tratamiento diferenciado de la materia orgánica de los residuos. Iniciado este noviembre, el estudio persigue estudiar la viabilidad de los diferentes posibles modelos en los diferentes barrios de la capital aragonesa, así como los resultados ambientales esperados y sus costes. El informe incluirá diversos ejemplos de otras ciudades españolas y europeas que hayan adoptado modelos que puedan resultar inspiradores para Zaragoza.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]