L’Ajuntament de Saragossa ha encarregat a ENT un estudi preliminar sobre la viabilitat d’implantar al municipi la recollida selectiva i tractament diferenciat dels residus de matèria orgànica. Iniciat aquest novembre, l’estudi persegueix estudiar la viabilitat dels diferents possibles models en els diferents barris de la capital aragonesa, així com els resultats ambientals esperats i els seus costos. L’informe inclourà diversos exemples d’altres ciutats espanyoles i europees que hagin adoptat models que puguin resultar inspiradors per Saragossa.