El 25 d’abril ha començat un nou curs organitzat per la Diputació de Barcelona per a tècnics locals sobre fiscalitat ambiental local, amb protagonisme de la Fundació ENT. Ignasi Puig i Maria Calaf (ENT) impartiran 3 de les 4 sessions del curs titulat “Fiscalitat ambiental local sobre canvi climàtic: Energia i mobilitat sostenible”.
El curs té una durada de 20 hores distribuïdes en quatre sessions (25 abril, 9, 16 i 24 de maig 2019) i està orientat a tècnics municipals de medi ambient, gestors i coordinadors del Pacte d’Alcaldes per l’Energia Sostenible i el Clima, o altre personal que ha de presentar propostes tècniques vinculades a l’ambientalització de la fiscalitat municipal.
Tindrà lloc al Recinte de l’Escola Industrial. Diputació de Barcelona (Aula S7 – Edifici 25) els dies esmentats, de 9.30h a 14.30h i té els següents objectius:

  • Comprendre el marc general competencial, legal i econòmic per ambientalitzar la fiscalitat municipal
  • Entendre de quins instruments disposa l’ens local des del punt de vista fiscal i quins marges d’ambientalització pot aplicar: criteris, paràmetres, …
  • Conèixer altres instruments de fiscalitat amb criteris ambientals per part d’altres administracions per aplicar de forma coherent els criteris locals.
  • Conèixer bones pràctiques municipals d’innovació en l’ambientalització de la fiscalitat municipal en els àmbits vinculats a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, energia sostenible i mobilitat sostenible
  • Ajudar els ens locals participants a preparar una proposta d’ambientalització d’algun instrument propi.

El curs alterna teoria i pràctica, amb exemples de casos reals. A l’aula es realitzaran exercicis per reforçar l’aprenentatge, mitjançant una metodologia participativa.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Més informació[/link]La próxima semana comienza un nuevo curso organizado por la Diputación de Barcelona para técnicos locales sobre fiscalidad ambiental local, con protagonismo de la Fundació ENT. Ignasi Puig y Maria Calaf (ENT) impartirán 3 de las 4 sesiones del curso titulado “Fiscalidad ambiental local sobre cambio climático: Energía y movilidad sostenible”.
El curso tiene una duración de 20 horas distribuidas en cuatro sesiones (25 abril, 9, 16 y 24 de mayo 2019) y está orientado a técnicos municipales de medio ambiente, gestores y coordinadores del Pacto de Alcaldes por la Energía Sostenible y el clima, u otro personal que debe presentar propuestas técnicas vinculadas a la ambientalización de la fiscalidad municipal.
Tendrá lugar en el Recinto de la Escola Industrial. Diputació de Barcelona (Aula S7 – Edificio 25) los días mencionados, de 9.30h a 14.30h y tiene los siguientes objetivos:

  • Comprender el marco general competencial, legal y económico para ambientalizar la fiscalidad municipal
  • Entender de qué instrumentos dispone la entidad local desde el punto de vista fiscal y qué márgenes de ambientalización puede aplicar: criterios, parámetros, …
  • Conocer otros instrumentos de fiscalidad con criterios ambientales por parte de otras administraciones para aplicar de forma coherente los criterios locales.
  • Conocer buenas prácticas municipales de innovación en la ambientalización de la fiscalidad municipal en los ámbitos vinculados a la mitigación y adaptación al cambio climático, energía sostenible y movilidad sostenible
  • Ayudar a los entes locales participantes a preparar una propuesta de ambientalización de algún instrumento propio.

El curso alterna teoría y práctica, con ejemplos de casos reales. En el aula se realizarán ejercicios para reforzar el aprendizaje, mediante una metodología participativa.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Más información[/link]