El 25 d’abril ha començat un nou curs organitzat per la Diputació de Barcelona per a tècnics locals sobre fiscalitat ambiental local, amb protagonisme de la Fundació ENT. Ignasi Puig i Maria Calaf (ENT) impartiran 3 de les 4 sessions del curs titulat “Fiscalitat ambiental local sobre canvi climàtic: Energia i mobilitat sostenible”.

El curs té una durada de 20 hores distribuïdes en quatre sessions (25 abril, 9, 16 i 24 de maig 2019) i està orientat a tècnics municipals de medi ambient, gestors i coordinadors del Pacte d’Alcaldes per l’Energia Sostenible i el Clima, o altre personal que ha de presentar propostes tècniques vinculades a l’ambientalització de la fiscalitat municipal.

Tindrà lloc al Recinte de l’Escola Industrial. Diputació de Barcelona (Aula S7 – Edifici 25) els dies esmentats, de 9.30h a 14.30h i té els següents objectius:

  • Comprendre el marc general competencial, legal i econòmic per ambientalitzar la fiscalitat municipal
  • Entendre de quins instruments disposa l’ens local des del punt de vista fiscal i quins marges d’ambientalització pot aplicar: criteris, paràmetres, …
  • Conèixer altres instruments de fiscalitat amb criteris ambientals per part d’altres administracions per aplicar de forma coherent els criteris locals.
  • Conèixer bones pràctiques municipals d’innovació en l’ambientalització de la fiscalitat municipal en els àmbits vinculats a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, energia sostenible i mobilitat sostenible
  • Ajudar els ens locals participants a preparar una proposta d’ambientalització d’algun instrument propi.

El curs alterna teoria i pràctica, amb exemples de casos reals. A l’aula es realitzaran exercicis per reforçar l’aprenentatge, mitjançant una metodologia participativa.

Més informació