La revista RETEMA ha publicat en el seu número 237 (Març – Abril) un article titulat “Los instrumentos económicos y fiscales en la Ley de Residuos”. Els autors són Ignasi Puig, Irene Castells i Pablo Pellicer, de la Fundació ENT. L’article forma part de la secció d’opinió “Un nuevo marco legislativo para los residuos”, que s’emmarca en el context de la recent aprovació de la nova llei estatal de residus.

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular ha renovat el marc de la fiscalitat i els incentius econòmics relacionats amb la gestió dels residus. L’article repassa breument els seus aspectes clau. Segons els autors, encara que la llei arribi tard i, en alguns aspectes, sigui poc ambiciosa, suposarà un pas endavant en matèria d’incentius econòmics feia una gestió millor dels residus.

“La col·laboració de la Irene Castells en aquest article ha estat possible gràcies a la seva contractació dins el marc de la concessió de subvencions destinades a la contractació en pràctiques de persones joves en situació d’atur.  Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.”