Sustainable Water Resources Management ha publicat l’article “Effects of the hydraulic infrastructure on economic growth: evidence from Catalonia” de Jaume Freire i Ignasi Puig (ENT).

L’article parla sobre els efectes positius que les infraestructures públiques tenen sobre la productivitat laboral i el creixement. No obstant això, diferents tipus d’infraestructura produeixen efectes de diferents magnituds. Aquest article conté una anàlisi de les infraestructures hidràuliques i les inversions a Catalunya i proporciona evidència empírica del seu efecte sobre la productivitat i el creixement. També compara la magnitud d’aquest efecte amb la magnitud d’altres tipus d’infraestructura pública i privada. La investigació mostra que les infraestructures hidràuliques i les inversions tenen un efecte positiu i significatiu sobre el creixement econòmic. No obstant això, aquest efecte pot ser més baix que el que resulta d’altres infraestructures públiques o privades.

Aquí teniu la referència bibliogràfica:

Freire-González, J., Puig-Ventosa, I. (2016) Effects of the hydraulic infrastructure on economic growth: evidence from Catalonia. Sustainable Water Resources Management, 2:199-206

Accés a l’article

Article en pdf