La revista Economía Industrial acaba de publicar un número dedicat al vehicle elèctric. Sergio Sastre i Ignasi Puig (Fundació ENT) hi col·laboren amb l’article “La dimensión fiscal del vehículo eléctrico en España”.
El transport és un sector clau per a la descarbonització de l’economia espanyola en la qual la substitució dels vehicles de combustió interna (VCI) pel vehicle elèctric (VE) és una peça important. L’impacte d’aquesta substitució ha estat estudiat des de diversos angles, destacant les conseqüències ambientals, tecnològiques, econòmiques o sobre l’ocupació. No obstant això, la dimensió fiscal és menys coneguda, tot i que la recaptació derivada dels combustibles, la matriculació i la circulació de vehicles és clau en l’estructura recaptatòria espanyola. L’estudi té com a objectiu comparar la recaptació derivada del marc fiscal dels turismes convencionals i elèctrics a Espanya per obrir un debat sobre aquesta qüestió des de la fiscalitat ambiental, actualitzant els esforços previs en aquest sentit.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a l’article[/link] [link]Enllaç a la revista completa[/link]La revista Economía Industrial acaba de publicar un número dedicado al vehículo eléctrico. Sergio Sastre e Ignasi Puig (Fundació ENT) colaboran con el artículo “La dimensión fiscal del vehículo eléctrico en España”.
El transporte es un sector clave para la descarbonización de la economía española en la cual la sustitución de los vehículos de combustión interna (VCI) por el vehículo eléctrico (VE) es una pieza importante. El impacto de esta sustitución ha sido estudiado desde diversos ángulos, destacando las consecuencias ambientales, tecnológicas, económicas o sobre el empleo. Sin embargo, la dimensión fiscal es menos conocida, si bien la recaudación derivada de los combustibles, la matriculación y la circulación de vehículos es clave en la estructura recaudatoria española. El estudio tiene como objetivo comparar la recaudación derivada del marco fiscal de los turismos convencionales y eléctricos en España para abrir un debate sobre esta cuestión desde la fiscalidad ambiental, actualizando los esfuerzos previos en este sentido.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace al artículo[/link] [link]Enlace a la revista completa[/link]