El portal “BioEnergy Consult. Powering Clean Energy Future” ha publicat l’article d’Ignasi Puig (ENT) titulat “Plastic Wastes and Role of EPR”.

En només unes dècades, els plàstics s’han tornat omnipresents en la nostra societat. Però, malauradament, les conseqüències del seu ús duren molt més que la seva vida útil. Tots som conscients de la seva aclaparadora dispersió en els nostres paisatges. La situació als oceans no és millor.

En primer lloc, és clar que la indústria està assumint molt poca responsabilitat i que les administracions públiques són còmplices d’això. La responsabilitat estesa del productor (abreujada com EPR) només afecta, i només parcialment, als plàstics utilitzats com a envasos lleugers, en vehicles, en pneumàtics o com a part d’equips elèctrics i electrònics, no dels altres. A més, els nivells de reciclatge no són prou alts, com a resultat de sistemes de recollida separats deficients i instal·lacions de tractament ineficients. Com a conseqüència, la societat ha d’enfrontar no només els problemes creats per aquells materials que no es reciclen, sinó que també ha d’assumir una alta proporció dels costos de la seva gestió com a deixalles.

Enllaç a l’article