Ja ha sortit publicat el nou número de la revista Equipamientos y Servicios Municipales. En aquest número del primer trimestre de 2020 hi trobem un article d’Ignasi Puig (ENT) titulat “¿Contenedores con identificación o recogida puerta a puerta?”

El sector de la recollida de residus és dinàmic. Contínuament apareixen nous tipus de contenidors, de camions, de programari i maquinari auxiliar, etc. De vegades, la novetat és de model de recollida en si mateix (reorganització de les fraccions, dels calendaris de recollida, etc.). Algunes d’aquestes novetats són passatgeres o no persegueixen tant una motivació de millora ambiental, sinó més aviat estètica (p.e. els contenidors soterrats o la recollida pneumàtica). Altres arriben per quedar-se.
La tendència a la identificació i tancament de contenidors ha vingut per quedar-se, però no cal perdre de vista que es tracta d’una tendència nova, sense resultats prou contrastats a l’estat (cal seguir els que vagin llançant les experiències existents, sobretot a Euskadi i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona) i amb relativament poca experiència internacional. A més de tenir un cost major.

Avui, el sistema que amb diferència assoleix millors resultats és la recollida selectiva porta a porta. Això és incontrovertible. Ho avalen els resultats d’uns 300 municipis a l’estat (uns 210 a Catalunya i altres, principalment, a les Illes Balears, Euskadi o Navarra) i desenes de milers a l’estranger. A l’estat, els seus resultats habituals de recollida selectiva bruta se situen en general entre el 60 i el 70% (amb notables casos per sobre de l’80%), i els nivells mitjans d’impropis en la fracció orgànica es situen per sota de la meitat dels assolits amb cinquè contenidor obert.

Enllaç a l’article (pàgina 80)