Avui s’ha publicat un nou article de Sergio Sastre i Ignasi Puig (ENT) titulat “Impost a l’abocament de residus a Espanya: un pas necessari per complir amb la normativa europea de reciclatge el 2020”. L’article ha estat publicat al portal LIR, Laboratorio de Ideas sobre Residuos.

Els impostos sobre l’abocament són clau per a la implementació de dos principis bàsics en gestió de residus: el principi “qui contamina paga” i la jerarquia de residus. Aquests impostos, de comuna aplicació en altres estats membres de la Unió Europea, no han estat encara posats en pràctica a escala estatal a Espanya. Aquesta llacuna fiscal que suposa l’absència d’un impost estatal a l’abocament ha estat abordada de manera individual per nou Comunitats Autònomes fins ara, que ha resultat en un conjunt de tributs de caràcter poc homogeni pel que fa als fluxos coberts i els tipus aplicats, que a més se situen en nivells sensiblement inferiors als de la majoria de països europeus. Un impost estatal a l’abocament seria fonamental per assolir els objectius europeus de reciclatge (50%) el 2020. A més donaria suport significativament la implementació de la jerarquia de residus i seria un mecanisme efectiu per traslladar el cost de la contaminació als seus responsables.

El Laboratorio de Ideas sobre Residuos (LIR) és una iniciativa fruit de la inquietud d’alguns professionals relacionats amb el sector. Es tracta d’un grup multidisciplinari procedent del món de l’empresa, el sector TIC, la formació i la informació, sempre en l’àmbit del medi ambient, i especialment de la gestió dels residus. LIR es configura com un lloc de trobada per fomentar la reflexió, el debat i la formació al voltant d’aquest sector.

 

Enllaç a l’article