“‘Mind the gap’: un modelo para el seguimiento de los objetivos europeos de reciclaje aplicado a las Comunidades Autónomas españolas”, aquest és el títol del nou article de Sergio Sastre i Ignasi Puig (ENT) a la revista RETEMA d’aquest passat mes d’agost.

Els objectius de preparació per a la reutilització i reciclatge han resultat un estímul positiu per a la gestió de residus municipals a la Unió Europea (UE). Aquests objectius, mesurats com un percentatge dels materials reciclats i compostats sobre els residus generats, avalua el funcionament dels sistemes de recollida i tractament a nivell estatal. Els objectius inclosos en la més recent modificació de la Directiva Marc de Residus (DMR) estableixen que s’haurà d’aconseguir un 50% el 2020, un 55% el 2025, un 60% el 2030 i un 65% en 2035.

L’objectiu del model “Mind the gap” (MTG) és representar de manera gràfica en quin punt es troba la gestió d’un sistema (país, regió, municipi, etc.), la distància que el separa del compliment de l’objectiu i les diferents alternatives que existeixen per a això.

Enllaç a l’article (pàgina 102 en endavant)