La revista tècnica de medi ambient RETEMA publica en el seu número 248 (juliol-agost 2023) l’article titulat “España se aleja del cumplimiento de los objetivos de reciclaje de residuos municipales”. Les autores són Míriam Galindo i Ignasi Puig (ENT).

Espanya va incomplir l’objectiu del 2020 de preparació per a la reutilització i el reciclatge, però el problema és que a més de l’incompliment s’està augmentant la bretxa existent respecte a l’objectiu marcat. Això és degut a la definició d‟objectius més ambiciosos per part de la Comissió Europea ia la introducció de canvis metodològics en el càlcul d‟aquest indicador. A més, hi ha destacades deficiències en la gestió de residus a Espanya que repercuteixen negativament sobre els resultats. En són exemple l’escassa presència de sistemes de recollida d’alta eficiència com el porta a porta, el desplegament baix de la recollida selectiva dels residus orgànics i l’insuficient finançament de les entitats locals.