Skip to main content

Les solucions basades en la naturalesa tenen el potencial de limitar els impactes del canvi climàtic, millorar la biodiversitat i millorar la qualitat del medi ambient alhora que contribueix a l’activitat econòmica i el benestar social. Exemples en aquest sentit són els sostres verds i parcs urbans que limiten la calor, llacunes que emmagatzemen aigua en superfícies permeables o vegetació i jardins per interceptar aigües pluvials. Per desbloquejar el potencial de les solucions basades en la naturalesa per al desenvolupament urbà sostenible, NATURVATION adopta un enfocament transdisciplinari, comparat i internacional per capturar els múltiples impactes i els valors d’aquestes solucions. Sobre la base d’una comparació de 1000 solucions basades en la naturalesa en 6 ciutats, vol identificar la governança, els negocis, les finances i els models de participació més prometedors, així com la manera de superar les condicions sistèmiques que actualment limiten el seu ús. L’impacte de NATURVATION es realitza a través de codisseny, codesenvolupament i coimplementació de noves associacions, coneixements, processos i eines necessàries per crear capacitat, activar la rèpliques i fomentar el canvi cultural.

La Universitat de Durham lidera el projecte, que està format per un consorci de 14 institucions de diferents camps de la geografia urbana, estudis innovadors i econòmics: Central European University, Ecologic Institute gGmbH, Utrecht University, ICLEI, Institut Fur Landeskunde, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, Universitat Autònoma de Barcelona, Lund University, ENT Environment and Management, The Centre for Economic and Regional Studies, Malmo City, Newcastle City Council i Gemeente Utrecht. El projecte està dotat amb un pressupost de 7,8 milions d’euros.

autoria

ENT environment & management

data

2016-2020

client

Comissió Europea