La presentació aquest dimarts de l’”Estudi sobre la viabilitat d’implantar a Catalunya un sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) per als envasos de begudes d’un sol ús”, ha tingut un ampli ressò mediàtic.

L’estudi ha estat encarregat per l’ARC i realitzat per un consorci liderat per ENT Medi Ambient i Gestió i integrat per Eunomia Research & Consulting Ltd. i pel Despacho Jiménez de Parga. L’objectiu principal de l’estudi és avaluar la viabilitat tècnica, ambiental i econòmica de la implantació d’un SDDR per als envasos d’un sòl ús a Catalunya.

A continuació els enllaços a les diferents notícies aparegudes als mitjans de comunicació: