L’Ajuntament de Barcelona ha constituït un grup de treball amb experts per reflexionar sobre el futur de les platges de Barcelona i donar resposta als reptes que planteja l’emergència climàtica. L’objectiu principal del grup  és establir un nou model de gestió de platges per aconseguir disposar d’un litoral resilient, adaptat a l’emergència climàtica i que permeti fer-ne una gestió més sostenible. El grup està format per deu experts en l’àmbit de la gestió i direcció de projectes costaners i canvi climàtic, que provenen de diferents centres de recerca, universitats i entitats de reconegut prestigi, a més dels professionals tècnics de les àrees competents del consistori. Aquesta línia de treball s’emmarca en els objectius del Pla Litoral i dona compliment a les actuacions definides en la Declaració d’Emergència Climàtica.

Un dels deu experts és Miquel Ortega, llicenciat i màster en Física, director d’operacions i innovació, doctor en Ciències Ambientals i màster en economia ecològica. Fundador de la Fundació ENT, és expert en desenvolupament de polítiques públiques marines, economia blava i polítiques públiques ambientals. També és investigador associat al Grup de recerca d’economia ecològica de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) – Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).