Miquel Ortega en representació de la Fundació ENT s’ha incorporat al comitè de direcció de Seas at Risk. Seas At Risk és una organització paraigua de les ONG ambientals de tota Europa que promou polítiques ambicioses de protecció marina a nivell europeu i internacional. Seas At Risk té com a objectiu la protecció i la restauració del medi marí.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Miquel Ortega en representación de la Fundación ENT ha incorporado al comité de dirección de Seas at Risk. Seas At Risk es una organización paraguas de las ONG ambientales de toda Europa que promueve políticas ambiciosas de protección marina a nivel europeo e internacional. Seas At Risk tiene como objetivo la protección y la restauración del medio marino.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Miquel Ortega, representing ENT Foundation, has joined the management committee of Seas at Risk. Seas At Risk is an umbrella organisation of environmental NGOs from across Europe that promotes ambitious policies for marine protection at European and international level. Seas At Risk aims at the protection and restoration of the marine environment.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]