L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va encarregar a ENT el 2017 un estudi sobre possibles millores a incorporar a la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR). Aquesta taxa la paguen els domicilis i comerços de l’àrea metropolitana i té per a finalitat finançar els costos dels serveis de gestió de residus prestats per l’AMB, en particular el seu tractament en les instal·lacions metropolitanes. Principalment l’estudi es va centrar en la possibilitat d’augmentar la correspondència entre les quotes de la taxa i la generació de residus. El resultat ha estat l’aprovació d’una reforma que consistirà en repercutir als contribuents de cada municipi els costos de gestió dels residus originats al municipi, incentivant així les millors pràctiques i models de gestió.

Notícia amb les principals reformes aprovades