L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va encarregar a ENT el 2017 un estudi sobre possibles millores a incorporar a la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR). Aquesta taxa la paguen els domicilis i comerços de l’àrea metropolitana i té per a finalitat finançar els costos dels serveis de gestió de residus prestats per l’AMB, en particular el seu tractament en les instal·lacions metropolitanes. Principalment l’estudi es va centrar en la possibilitat d’augmentar la correspondència entre les quotes de la taxa i la generació de residus. El resultat ha estat l’aprovació d’una reforma que consistirà en repercutir als contribuents de cada municipi els costos de gestió dels residus originats al municipi, incentivant així les millors pràctiques i models de gestió.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[link]Notícia amb les principals reformes aprovades[/link]El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) encargó a ENT en 2017 un estudio sobre posibles mejoras a incorporar a la Tasa Metropolitana de Tratamiento de Residuos (TMTR). Esta tasa la pagan los domicilios y comercios del área metropolitana y tiene como finalidad financiar el coste de los servicios de gestión de residuos prestados por el AMB, en particular su tratamiento en las instalaciones metropolitanas. Principalmente el estudio se centró en la posibilidad de aumentar la correspondencia entre las cuotas de la tasa y la generación de residuos. El resultado ha sido la aprobación de una reforma que consistirá en repercutir a los contribuyentes de cada municipio los costes de gestión de los residuos originados en el municipio, incentivando así las mejores prácticas y modelos de gestión.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Noticia con las principales reformas aprobadas[/link]