La Fundació ENT publica la seva memòria d’activitats 2021: