Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Mecanismos innovadores de financiación, sistema para la aplicación de los mecanismos, y metodología para instrumentalizar un sistema de Pagos por Servicios Ambientales en la Red Natura 2000
| Projectes

Aquest estudi fou realitzat per encàrrec de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. L’informe té per objectiu analitzar i desenvolupar un conjunt de mecanismes innovadors per al finançament dels espais naturals integrats a la Xarxa Natura 2000 a Espanya. Aquests instruments haurien de permetre finançar algunes de les accions prioritàries identificades en el Marc d’Acció Prioritari (MAP), conjuntament amb els instruments habituals de finançament utilitzats fins ara (en particular, diversos fons europeus). D’entre els instruments disponibles, els principals que analitzats en aquest estudi són: fons de capital i fons verds, impostos, taxes, beneficis fiscals, crèdits de carboni, pagament per serveis ambientals i altres. L’estudi també inclou un recull de casos d’estudi.

Finalment, l’informe inclou diversos casos pilot i desenvolupa els instruments innovadors més adequats per al finançament de les mesures que es proposen en ells.

Autoria
ENT Environment & Management
Data
2014
Client
Fundación Biodiversidad
Accés a l’informe