Skip to main content

Maria Calaf (ENT) serà l’experta que impartirà la propera sessió de l’Aula Virtual de Corporativa d’esPublico el dimecres 3 de juliol (9.30-11.30). La sessió es titularà “Sistemes de Pagament per Generació i/o Taxa Justa vinculats als models individualitzats de recollida de residus”.

En aquesta sessió, s’abordaran els aspectes clau dels sistemes de pagament per generació (PxG) i/o taxa justa en la gestió de residus, d’acord amb el següent índex:

 1. Breu resum del marc normatiu de referència.
 2. Introducció als sistemes de Pagament per Generació i/o Taxa Justa.
 3. Modalitats de PxG vinculades al model de recollida.
 4. Tecnologies didentificació vinculades al model de recollida.
 5. Fraccions a gravar.
 6. Aspectes rellevants de cada model vinculats al model de recollida (PaP i contenidor intel·ligent).
 7. Balanç de fluxos de residus.
 8. Usos fraudulents del sistema / control de la participació.
 9. Aspectes legals i de protecció de dades.
 10. Context internacional, europeu i estatal.
 11. Conclusions

L’assistència al seminari online és exclusiva per a usuaris de la Plataforma Corporativa d’esPublico

Inscriviu-vos, aquí

Inscripció si no ets usuari d’esPublico AQUÍ