Aquest cap de setmana La Sexta va emetre un reportatge “La sexta columna” centrat en els residus i els abocadors titulat “Tu basura ya no cabe: ruta por los vertederos de España”. En aquest reportatge hi apareix Maria Calaf (Fundació ENT), que hi parla sobre la problemàtica de residus en general, sobre abocadors i els residus que hi ha; sobre les alternatives per millorar la recollida selectiva per reduir el nombre de residus destinats a abocador, etc.

L’Estat espanyol està lluny d’assolir el percentatge màxim abocat el 2065, del 10%. Arrel d’aquesta premissa s’orienta tot el reportatge.

Enllaç al reportatge