Ahir 14 d’octubre Maria Calaf (Fundació ENT) va ser una de les convidades al programa de La2 “En Línia” per parlar dels contenidors intel·ligents. El programa va abordar el debat sobre el reciclatge, els objectius europeus fixats en aquesta matèria i els diferents models de recollida de residus per assolir-los. Maria Calaf es va centrar en mesures que afavoreixen la millora de les xifres de reciclatge, com pot ser la tecnologia d’identificació de l’usuari en contenidors de vorera.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç al vídeo (min 1:11:00)[/link]Ayer 14 de octubre Maria Calaf (Fundació ENT) fue una de las invitadas al programa de La2 “En Línia” para hablar de los contenedores inteligentes. El programa abordó el debate sobre el reciclaje, los objetivos europeos fijados en esta materia y los diferentes modelos de recogida de residuos para alcanzarlos. Maria Calaf se centró en medidas que favorecen la mejora de las cifras de reciclaje, como puede ser la tecnología de identificación del usuario en contenedores de acera.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace al vídeo (min 1:11:00)[/link]