Marga López és doctora en Biotecnologia per la Universitat Politècnica de Catalunya, llicenciada en Ciència i tecnologia dels aliments per la Universitat de Barcelona i enginyera tècnica agrícola en explotacions agropecuàries per al Universitat Politècnica de Catalunya. Especialitzada en la caracterització, diagnosi i tractament biològic de residus orgànics, especialment per compostatge, a través de més de 15 anys de recerca pròpia a la universitat i en col·laboració amb altres centres, amb producció de publicacions en revistes indexades, llibres i manuals així com guiatge de treballs final de carrera i direcció d’una tesis doctoral. Ha participat en projectes competitius i contractes amb empreses i administracions sobre la caracterització, la millora de la gestió dels residus i el funcionament de les plantes de compostatge i sobre l’aplicació agrícola de materials orgànics al sòl.

BIOCIRCULARCITIES té com a objectiu donar suport al desenvolupament del marc regulador i fulls de ruta innovadors alineats amb els principis de la bioeconomia circular, centrats en els “residus de base biològica” i basats en la co-creació de coneixement gràcies a processos participatius amb múltiples actors. El projecte durarà 2 anys, a partir d’octubre 2021.