Investigadora

Marga López Martínez

Doctora en Biotecnologia

Doctora en Biotecnologia, llicenciada en Ciència i tecnologia dels aliments i enginyera tècnica agrícola en explotacions agropecuàries. Especialitzada en la caracterització, diagnosi i tractament biològic de residus orgànics, especialment per compostatge, treballa en el projecte H2020 Biocricularcities.

mlopez@ent.cat