Mar Riera és economista i investigadora en l’àmbit del desenvolupament local i les polítiques públiques. Amb experiència en la preparació de propostes i gestió de projectes d’àmbit europeu. Vinculada al projecte SCORE per donar suport a l’avaluació socioeconòmica d’estratègies d’adaptació al canvi climàtic i a l’elaboració de recomanacions polítiques per a les zones costaneres analitzades.

Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities (SCORE) és un projecte de recerca HORIZON 2020 de quatre anys de duració que té per objectiu augmentar la resiliència climàtica a les ciutats costaneres europees i que està liderat per IT-Sligo. ENT coordina el paquet de treball “Socio-economic assessment of adaptation strategies and policy recommendations” i el Coastal City Living Lab de la Provincia de Barcelona – Vilanova i la Geltrú.