Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Making the Common Fisheries Policy a reality means ending overfishing
| Publicacions

Dins d’una secció especial dedicada a la política pesquera -i en la qual han participat diversos membres destacats del Comitè de Pesca del Parlament Europeu-, Lydia Chaparro (Fundació ENT) posa de relleu el compromís vinculant de la Política Pesquera Comuna per posar fi a la sobrepesca. Primer pas essencial per recuperar les poblacions de peixos a nivells sostenibles i tenir unes comunitats pesqueres viables.

L’article destaca la necessitat d’establir possibilitats de pesca que no excedeixin les recomanacions científiques, així com la importància dels plans plurianuals per a les pesqueries de la UE (especialment el Pla del Bàltic actualment en discussió), i posa de manifest el paper que està tenint el Parlament Europeu a l’hora de sol·licitar rangs que no excedeixin els límits de pesca sostenibles.

Data
2015
Referència bibliogràfica
Chaparro, L. (2015). Making the Common Fisheries Policy a reality means ending overfishing. Parliament Magazine, 421, p. 25.
Accés a l’article