Dins d’una secció especial dedicada a la política pesquera -i en la qual han participat diversos membres destacats del Comitè de Pesca del Parlament Europeu-, Lydia Chaparro (Fundació ENT) posa de relleu el compromís vinculant de la Política Pesquera Comuna per posar fi a la sobrepesca. Primer pas essencial per recuperar les poblacions de peixos a nivells sostenibles i tenir unes comunitats pesqueres viables.
L’article destaca la necessitat d’establir possibilitats de pesca que no excedeixin les recomanacions científiques, així com la importància dels plans plurianuals per a les pesqueries de la UE (especialment el Pla del Bàltic actualment en discussió), i posa de manifest el paper que està tenint el Parlament Europeu a l’hora de sol·licitar rangs que no excedeixin els límits de pesca sostenibles.

autoria

Lydia Chaparro

data

2015

publicació

Parliament Magazine

referència bibliogràfica

Chaparro, L. (2015). Making the Common Fisheries Policy a reality means ending overfishing. Parliament Magazine, 421: 25.