El diari Público publica avui un article de Lucía Villa titulat “Asesinados por defender la tierra” que tracta sobre Berta Cáceres i altres ambientalistes assassinats.
L’article recull l’opinió i el testimoni de Lydia Chaparro (ENT), que ha participat en diversos projectes i lluites a Amèrica Llatina juntament amb alguns dels activistes que han estat assassinats. En l’article, Lydia Chaparro també senyala les dificultats amb que en ocasions es troben activistes i treballadors a favor de la justícia ambiental a l’estat espanyol.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Llegeix l’article[/link]El diario Público publica hoy un artículo de Lucía Villa titulado “Asesinados por defender la tierra” que trata sobre Berta Cáceres y otros ambientalistas asesinados.
El artículo recoge la opinión y el testimonio de Lydia Chaparro (ENT), que ha participado en varios proyectos y luchas en América Latina junto con algunos de los activistas que han sido asesinados. En el artículo, Lydia Chaparro también señala las dificultades con las que en ocasiones se encuentran activistas y trabajadores en favor de la justicia ambiental en España.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Lee el artículo[/link]