Lydia Chaparro (ENT) va ser entrevistada ahir dimecres al programa “La tribu” de Catalunya Ràdio. El motiu de l’entrevista és el nou estudi de l’ONG Oceana sobre frau en la comercialització de peix, posant el focus a Brussel·les. Lydia Chaparro, autora del llibre Sin Mala Espina, i especialista en temes de frau, etiquetatge i consum responsable de peix, va aprofitar l’entrevista per anar a l’arrel del problema i parlar de la sobreexplotació dels recursos pesquers.
L’estudi d’Oceana apunta que un de cada tres peixos servits en restaurants de Brussel·les no correspon al que el consumidor ha demanat i pagat. El resultat es desprèn dels tests d’ADN realitzats per la Universitat de Lovaina sobre 280 mostres recopilades en més de 150 establiments, incloent restaurants i organismes de la UE. La recerca d’Oceana suggereix que les raons econòmiques són les principals culpables del frau en el peix i el subsegüent engany al consumidor. Espècies com el bacallà o el llenguado, que arriben a costar 30 o 40 euros el plat, es canvien per altres com panga, més barata i d’aqüicultura. ENT té constància que aquest tipus de fraus són també una pràctica molt estesa a l’Estat espanyol, on a més, la falta del compliment de la normativa sobre l’etiquetatge dels productes pesquers es fa palesa en la majoria de punts de venta, com ara peixateries i mercats municipals.
Al programa Lydia Chaparro n’ha debatut amb Ramon Tarridas, pescador artesanal i restaurador, i amb Núria Coll, periodista especialitzada en temes alimentaris. Aquí en pots escoltar l’àudio:

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] Lydia Chaparro (EN) fue entrevistada ayer miércoles en el programa “La tribu” de Catalunya Ràdio. El motivo de la entrevista es el nuevo estudio de la ONG Oceana sobre fraude en la comercialización de pescado, poniendo el foco en Bruselas. Lydia Chaparro, autora del libro Sin Mala Espina, y especialista en temas de fraude, etiquetado y consumo responsable de pescado, aprovechó la entrevista para ir a la raíz del problema y hablar de la sobreexplotación de los recursos pesqueros.
El estudio de Oceana apunta que uno de cada tres pescados servidos en restaurantes de Bruselas no corresponde a lo que el consumidor ha pedido y pagado. El resultado se desprende de los tests de ADN realizados por la Universidad de Lovaina sobre 280 muestras recopiladas en más de 150 establecimientos, incluyendo restaurantes y organismos de la UE. La investigación de Oceana sugiere que las razones económicas son las principales culpables del fraude en el pescado y el subsiguiente engaño al consumidor. Especies como el bacalao o el lenguado, que llegan a costar 30 o 40 euros el plato, se cambian por otros como panga, más barata y de acuicultura. ENT tiene constancia de que este tipo de fraudes son también una práctica muy extendida en España, donde además, la falta del cumplimiento de la normativa sobre el etiquetado de los productos pesqueros se hace patente en la mayoría de puntos de venta, como ahora pescaderías y mercados municipales.
En el programa Lydia Chaparro ha debatido con Ramon Tarridas, pescador artesanal y restaurador, y con Núria Coll, periodista especializada en temas alimentarios. Aquí puedes escuchar el áudio:

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]