El passat dilluns 26 de setembre Lydia Chaparro, biòloga de la Fundació ENT, va comparèixer davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya. Convocada a la sessió de la Ponència del Canvi Climàtic, donant compliment a la tramitació legislativa del Projecte de llei del Canvi Climàtic. Lydia Chaparro aportà els seus coneixements i experiències sobre canvi climàtic i pesca.

En la seva compareixença va alertar de la greu amenaça que el canvi climàtic suposa pel futur del sector pesquer i la seguretat alimentària. Va apuntar que les recerques dutes a terme en aquest àmbit preveuen que l’impacte del canvi climàtic en el Mar Mediterrani sigui gran i ràpid. A més, va senyalar que els impactes derivats del canvi climàtic poden interactuar entre si o amb altres amenaces que ja afecten el Mediterrani (com ara la sobrepesca, la destrucció d’hàbitats, la contaminació marina o la introducció d’espècies invasores), provocant així respostes amplificades que podrien modificar considerablement els ecosistemes marins i la seva capacitat de resiliència enfront als canvis adversos.

Lydia Chaparro també va senyalar que l’activitat pesquera a Catalunya ja està notant aquest canvis, fet que agreujarà encara més la crisi del sector pesquer i que posaran encara més en risc la seguretat alimentària. Per una altra banda, també va senyalar que la pesca i l’aqüicultura en el mon globalitzat en el que vivim és una activitat que al seu torn participa activament a l’escalfament global. Així doncs, si l’objectiu de la Llei de canvi climàtic és facilitar la transició cap a una societat més baixa en carboni, considera que la pesca (així com l’aqüicultura) haurien d’estar contemplades en aquest Projecte de llei.

La biòloga de la Fundació ENT va apuntar també un seguit de mesures urgents a prendre per frenar els efectes del canvi climàtic sobre el Mar Mediterrani, entre les quals destaquen:

 • Establir objectius ambiciosos per reduir emissions. Incloent reduccions estrictes de les emissions produïdes per les embarcacions de pesca, i en general de totes les activitats i indústries marítimes.
 • Apostar decididament per un canvi de model cap a les energies netes i per suposat, declarar el Mediterrani zona lliure de prospeccions i activitats d’extracció i explotació d’hidrocarburs.
 • Eliminar les exempcions fiscals al gasoil i els subsidis perversos que malmeten el medi marí o fomenten la sobrepesca.
 • Restablir, conservar i gestionar de manera responsable els ecosistemes marins i litorals (com ara les praderes de fanerògames marines, els ecosistemes marins vulnerables, però també els aiguamolls, dunes, deltes…) per frenar els efectes del canvi climàtic.
 • Implementar estratègies d’adaptació al canvi climàtic a totes les escales, i aplicar la gestió marítima integrada, el principi de precaució i la gestió ecosistèmica en qualsevol planificació marítima i costanera.
 • Reduir altres pressions antropogèniques, com ara la destrucció d’hàbitats, la sobreexplotació i la contaminació, ja que aquestes poden actuar sinèrgicament amb el canvi climàtic i accelerar els seus efectes adversos.
 • Establir i gestionar eficaçment una xarxa d’àrees marines protegides per tal d’aturar la pèrdua de biodiversitat i millorar la resiliència dels ecosistemes marins.
 • Apostar i recolzar les modalitats de pesca de baix impacte ambiental i que utilitzen poc combustible. En concret, aplicar l’article 17 de la Política Pesquera Comunitària que estipula que l’accés als recursos hauria d’incloure criteris socials i ambientals.
 • Invertir en investigació i observació, doncs conèixer els canvis que es produeixen en el medi és una de les claus per garantir la bona gestió i conservació dels ecosistemes mediterranis.
 • Consultar i tenir en compte les investigacions i recomanacions elaborades per part de la comunitat científica.
 • Ampliar la sensibilització i la conscienciació ciutadana per millorar la comprensió pública sobre l’estat dels nostres mars i els impactes que pateixen.
 • Acompanyar totes aquestes mesures amb un pressupost adequat que permeti establir les accions necessàries per mitigar, adaptar i protegir els ecosistemes marins i litorals dels impactes adversos.

 

Compareixença sencera de Lydia Chaparro