L’article parla sobre el grau d’explotació de les pesqueries europees i de com s’ha arribat a aquesta situació, però destaca sobretot les oportunitats existents per a posar fre a la sobrepesca i la pèrdua de rendibilitat de les pesqueries europees. Una de les millors vies per aconseguir aquest canvi de rumb és l’establiment de límits de pesca en línia amb les recomanacions científiques i la creació de plans plurianuals de gestió a llarg termini, aspecte central de l’article.
Els plans plurianuals (així com els plans de cogestió) són sistemes de gestió a llarg termini que tenen el propòsit de reduir la presa de decisions basada en interessos a curt termini i de maximitzar la probabilitat de pràctiques pesqueres sostenibles. En ells s’estableixen objectius clars per a la gestió de poblacions concretes i, al seu torn, actuen com un ampli paraigua en el qual es poden incloure mesures transversals basades en el principi de precaució.
L’article conclou que en els propers anys, no només per l’obligació legal de restablir les poblacions de peixos a nivells sostenibles, sinó per l’impuls de nous sistemes de governança cada vegada més participatius, és previsible que a l’Estat espanyol, i especialment al llarg de la conca Mediterrània, es vagin desenvolupant nous plans de (co)gestió per tal de garantir una pesca viable i responsable.

autoria

Lydia Chaparro

data

2016

publicació

El Ecologista

referència bibliogràfica

Chaparro, Lydia (2016) Los planes plurianuales de gestión pesquera. El Ecologista, 89: 62-63.