Aquest breu article aborda la situació de la fiscalitat ambiental a Espanya en relació amb Europa i entre comunitats autònomes, i advoca per l’establiment d’incentius econòmics que afavoreixin la reducció de la contaminació.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2005[/data]
[publicacio]La Vanguardia[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2005) Llega (con retraso) el principio de “quien contamina paga”. La Vanguardia, 20 de deciembre. Nuevos Valores. Responsabilidad Social Global, p. 14.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]Este breve artículo aborda la situación de la fiscalidad ambiental en España en relación con Europa y entre Comunidades Autónomas, y aboga por el establecimiento de incentivos económicos que favorezcan la reducción de la contaminación.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2005[/data_es]
[publicacio_es]La Vanguardia[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (2005) Llega (con retraso) el principio de “quien contamina paga”. La Vanguardia, 20 de deciembre. Nuevos Valores. Responsabilidad Social Global, p. 14.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2005

publicació

La Vanguardia

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2005) Llega (con retraso) el principio de “quien contamina paga”. La Vanguardia, 20 de deciembre. Nuevos Valores. Responsabilidad Social Global, p. 14.