Projecte de recerca de la Fundació ENT per a l’Institut d’Estudis Fiscals, titulat “L’IVA com a instrument de fiscalitat ambiental a Espanya”. Sergio Sastre (Fundació ENT) n’és l’investigador principal.

L’IVA és un dels instruments fiscals que vertebren el sistema tributari europeu i espanyol i té una incidència significativa sobre el consum del gruix de béns i serveis de l’economia. La seva actual configuració, harmonitzada a escala europea, permet un cert marge per modular els tipus sobre béns i serveis, que al seu torn tenen una gran incidència sobre el medi ambient. Aquest projecte es proposa analitzar, a partir del seu marc regulador actual, el potencial de l’IVA per donar suport a les polítiques ambientals sense soscavar la recaptació i, si escau, ampliant-la.

autoria

Fundació ENT

data

2021

Projecte finançat per l’Instituto de Estudios Fiscales