Skip to main content

El 14 de juny, ENT, coordinador del projecte LIFE BIOBEST, va dirigir una sessió sobre la recollida de bioresidus al workshop “A futureproof EU Waste Framework Directive” organitzat per OVAM (Agència Pública de Residus de Flandes), en el marc de la Presidència belga de la UE. OVAM presentarà les conclusions del workshop a la Comissió Europea.

Els participants al workshop van identidicar i prioritzar les barreres regulatòries existents i la necessitat d’accions prioritàries.

Durant aquestes últimes setmanes de juny, LIFE BIOBEST publicarà els seus resultats més recents: quatre guies sobre recollida selectiva de bioresidus, instruments econòmics i de governança, compost i digestat de qualitat i fitxes d’estratègies de comunicació.