• Un estudi elaborat per la Xarxa Europea per a l’Acció Climàtica (CAN) i l’Institut per al Desenvolupament Exterior (ODI) mostra que l’Estat espanyol va donar suport econòmic amb almenys 470 milions d’euros a la generació elèctrica amb combustibles fòssils, a més d’eximir la mineria i l’agricultura del pagament de 380 milions d’euros anuals.
 • L’Informe internacional denuncia la manca de transparència en les ajudes públiques als sectors energètics i industrials a Espanya, de manera que es subestima el suport de l’Estat a les empreses fòssils.
 • Per a les organitzacions signants la transició cap a un model 100% renovable i una economia descarbonitzada s’ha de basar en la desinversió als combustibles fòssils, la qual cosa només serà possible amb majors graus de transparència per part de l’executiu.
 • El sector més afavorit és el del transport que rep 49.000 milions d’euros en ajudes.

Un estudi presentat per la Xarxa Europea per a l’Acció Climàtica (CAN) i l’Institut per al Desenvolupament Exterior (ODI) analitza l’estat de les subvencions fòssils en onze països de la Unió Europea (UE) mostrant que entre 2014 i 2016 s’han destinat anualment 112.000 milions d’euros al suport d’aquestes activitats perjudicials per al clima. Una xifra que sembla lluny del compromís de la UE de retirar tota subvenció fòssil en 2020. A Espanya la xifra s’eleva fins als més de 1.000 milions d’ajudes estatals.

Aquest mateix informe assenyala que 4.000 milions d’euros són subvencions directes finançades pel pressupost comunitari. Així, a nivell europeu el sector més afavorit és el de transport, que rep 49.000 milions d’euros en ajudes, seguit de la indústria, que obté uns 15.000 milions. Cal destacar a més que, tot i que la ciència indica que s’ha de mantenir una gran part dels combustibles fòssils sense explotar, països com el Regne Unit o França s’han gastat 253 milions d’euros en la recerca de nous jaciments fòssils.
Respecte a la situació de l’Estat espanyol, les organitzacions signants assenyalen en primer lloc com la manca d’un inventari de les subvencions als combustibles fòssils o altres ajuts perjudicials per al clima impossibilita el control d’aquests incentius a les emissions de carboni. Això contrasta amb la situació de països com Alemanya, amb majors graus de transparència.

Per tant, es fa difícil avaluar si el Govern espanyol està en el camí de l’eliminació dels subsidis fòssils o si disposa d’algun full de ruta en aquest sentit. A causa d’aquesta manca de transparència, l’estudi no ha trobat la informació necessària el 56% de les eines fiscals i del 20% de projectes fòssils finançats amb recursos públics.

El document també assenyalen la necessitat d’acabar amb aquest finançament generadora de canvi climàtic si es vol limitar l’increment de la temperatura global a 1,5 ºC. Entre aquests ajuts destaquen els entre 31 i 75 milions d’euros que es destinaran fins a 2018 per a cobrir les pèrdues de la no competitiva indústria del carbó. De la mateixa manera, es destinen uns 470 milions d’euros anuals als pagaments per capacitat per a centrals elèctriques. De fet, segons els reguladors, un 80% de les centrals de gas serien inviables sense aquests ajuts. Les exempcions fiscals als combustibles fòssils dels sectors miners i agrícoles fan que l’estat deixés de recaptar 380 milions el 2014, el que passa també en el sector marítim, ferroviari i aeri on les exempcions d’impostos suposen 339 milions d’euros anuals.

Unes ajudes als fòssils que s’estenen més enllà de les nostres fronteres. Sense anar més lluny, la Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdit a l’Exportació ha donat suport amb una mitjana de 56 milions anuals projectes petroliers i gasístics. En concret els països beneficiaris d’aquest suport són Angola, Costa Rica, Romania i Turquia.
Segons l’opinió de les organitzacions signants el Govern espanyol ha d’accelerar la desinversió en aquestes tecnologies fòssils, reorientant aquests fons per al desenvolupament d’un sistema energètic 100% renovable. Aquest informe ve a demostrar com encara l’Estat espanyol segueix afavorint els interessos dels grans emissors de gasos d’efecte hivernacle. Les organitzacions recorden també les milers de persones i institucions que ja s’han posicionat en favor d’un moviment per la desaparició d’aquest suport econòmic i financer. Unes ajudes que estan protegint empreses altament contaminants i impedint el necessari desenvolupament de les energies renovables.

Organitzacions signants:

 • Amigos de la Tierra
 • Ecologistas en Acción
 • Eco-union
 • Fundació ENT
 • Fundación Renovables
 • Greenpeace
 • IIDMA (Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente)
 • InspirAction
 • SEO/BirdLife
 • WWF

 

Resum de l’Informe

Informe complet