Aquesta guia té per objectiu introduir el concepte de solucions basades en la natura (SbN), definir quines són les principals tipologies i quins són els aspectes més rellevants a tenir en compte per a la seva implementació en l’àmbit municipal, incloent la seva governança, co-disseny participatiu i finançament. Així mateix, la guia inclou un catàleg amb 20 exemples de SbN implementades a escala local en diferents ciutats i pobles del món, amb un focus especial en l’àmbit de la província de Barcelona i posant atenció a algunes iniciatives que poden contribuir a la mitigació i adaptació al canvi climàtic Finalment, la guia també identifica fonts d’informació addicional sobre l’àmbit de les SbN.

Aquesta publicació és un encàrrec efectuat per part de la Diputació de Barcelona. Una part important d’aquesta guia es basa en els resultats del projecte NATure-based URban innoVATION (NATURVATION) del programa Horizon 2020 de la Comissió Europea (2016-2020), en particular del Urban Nature Atlas, una base de dades de diverses solucions basades en la natura existents en ciutats europees. El projecte NATURVATION es centra en l’anàlisi del potencial associat a la implementació de solucions basades en la natura per un desenvolupament urbà sostenible. NATURVATION incideix sobretot en sis ciutats europees (Barcelona, Utrecht, Leipzig, Malmö, Győr and Newcastle) i està format per un consorci de 14 institucions de diferents camps de la geografia urbana, estudis innovadors i econòmics. L’ICTA-UAB i ENT Environment and Management són socis del projecte i coordinadors del cas d’estudi de Barcelona. Per més informació consultar: https://naturvation.eu/.

autoria

Luís Campos , Antoni Llabrés.

data

2020

publicació

MedCities

referència bibliogràfica

Sekulova, F., Baró, F., Campos Rodrigues, L., Llabrés, A. (2020) Les solucions basades en la natura en l’àmbit municipal. Diputació de Barcelona, Eines, Medi Ambient.