Ecologistes en Acció, Oceana i la Fundació ENT reclamen a l’Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació cinca mesures clau per evitar el fracàs de la gestió de la pesca d’arrossegament a la Mediterrània, incloent vedes, reducció de la intensitat pesquera i conservació de fons de coral. Les ONG presenten aquestes línies vermelles davant la futura ordre que desenvoluparà el pla plurianual per la pesca demersal al Mediterrani Occidental.

El Mediterrani és el mar amb més grau de sobrepesca de el món. Més de el 80% de les poblacions estan sobrepescadas, i l’estat d’algunes espècies és molt preocupant. El pla plurianual preveu reduir només un 10% l’activitat a 2020 per solucionar progressivament l’estat de les espècies explotades. No obstant això, les organitzacions consideren que l’ordre està condemnada al fracàs si no inclou mesures més contundents:

  • Establir vedes permanents i temporals més efectives per aturar l’alarmant sobrepesca del lluç, tenint en compte les diferents èpoques de reproducció en cada àrea i el nombre de mesos necessari per protegir els alevins. El lluç és l’espècie més sobreexplotada d’aquesta zona i l’Institut Espanyol d’Oceanografia calcula que més de el 80% de les captures són immadurs.
  • Reduir significativament l’esforç pesquer (temps d’activitat i capacitat dels vaixells) de manera que permeti realment la recuperació de les poblacions i compensi el frau en la potència dels motors. Un informe de l’Tribunal de Comptes Europeu calcula que el 47% dels vaixells inspeccionats tenen més potència que el declarada, per la qual cosa també és imprescindible l’elaboració d’un pla per acabar amb aquest frau.
  • Avaluar l’impacte abans d’autoritzar un potencial augment en les hores de pesca, ja que totes les espècies que gestiona aquesta ordre (lluç, moll de fang, gamba blanca, escamarlà, gamba vermella i llagostí moruno) estan sobreexplotades. Un augment de les hores de pesca tindria un impacte sobre el recurs i es traduiria en un increment de l’esforç. En l’actualitat l’arrossegament pot pescar un màxim de 12 hores a el dia.
  • Complir amb l’obligació de desembarcament i incrementar la selectivitat, atès que el nivell de captures no desitjades és molt elevat i gran part dels descarts són exemplars sota talla i juvenils.
  • Reduir a el mínim l’impacte sobre els ecosistemes marins vulnerables. És el cas de la pesca de gamba vermella en zones de corals amenaçats, incloent el corall bambú, que es troba en perill crític d’extinció.

Més informació

Resposta a el llançament de la consulta pública sobre l’ordre per la qual s’estableix un pla de gestió per a la conservació dels recursos pesquers en el Mediterrani afectats per les pesqueries d’arrossegament de fons.